srijeda, 2. srpnja 2014.

Eli Wallach (1915-2014)

Jebemu.

Nema komentara: