četvrtak, 12. studenoga 2015.

Učenjak

Nepokolebiv.

Nema komentara: