ponedjeljak, 14. rujna 2015.

Meštar portir

Vratar bez vrata.

Nema komentara: