ponedjeljak, 30. lipnja 2014.

Superman može sve, uključujući natjerati odraslog muškarca da pusti suzu

Vrag te odnio, Morrisone.

Nema komentara: