petak, 6. lipnja 2014.

Sinovi

Skica za moguće nešto veće.

Nema komentara: