četvrtak, 28. ožujka 2013.

Crash & Carry*

Poučen prošlogodišnjim iskustvima, ovog ću puta u više navrata najaviti da će se prodajna izložba humanitarnog karaktera Cash & Carry održati 4. svibnja u prostorima Akademije likovnih umjetnosti na Jabukovcu. Štoviše, budući da ove godine nudim neke svoje radove na prodaju, reklamirat ću i sam sebe! Recimo ovo!
Skitza:

Nedjelo:


* Foru mrknuo od Kelave

Nema komentara: