srijeda, 17. siječnja 2018.

Kraljević

Mislim da se vidi sličnost. Jabuka ne pada daleko od stabla.
Također, verzija bez ostavštine.

Nema komentara: