petak, 1. prosinca 2017.

Turning Japanese

Tradicija da uploadam minule 24-satne stripove na blog se ispostavila sretnom okolnošću utoliko što službena stranica više ne arhivira radove od ranijih godina. S tim na umu, moj prošlogodišnji strip:

Nema komentara: