srijeda, 13. srpnja 2016.

Pozdrav Liko, Velebita diko!

Narudžba, te poklon nekom Ličaninu.

Nema komentara: