četvrtak, 17. ožujka 2016.

Baštinik

Teška glava krunu nosi.

Nema komentara: