petak, 21. prosinca 2012.

Opaska


Opće je poznato da se najbolji rezultati postižu crtanjem po modelu. Ali u Vekovnicima sam crtao prvenstveno psoglave! I to je igra kad imaš vukodlačnu akcijsku figuru :)
Rad je tada prava pjesma!

Nema komentara: