četvrtak, 29. ožujka 2012.

Istočni cockblock


Čisto prema opservaciji zaključujem da su sve Čehinje članice kluba boraca. Najbolji je dokaz za to da su, upitane o istom, hinile da ne znaju o čemu pričam.

Nema komentara: