četvrtak, 6. listopada 2011.

Anakronizmi


Valkira u 30-ima. Ma... ne pitajte ništa :)

Nema komentara: